Επενδυτικά Ακίνητα
Η Loyalty Properties επενδύει σε ακίνητα και οικόπεδα με προοπτικές για υπεραξία. Η ίδια αναλαμβάνει την κατασκευή ή την ανακατασκευή που απαιτείται δρώντας γρήγορα, με το καλύτερο δυνατό σχεδιασμό και αυστηρή επιλογή ποιοτικών υλικών μεγιστοποιώντας έτσι τις αποδόσεις στις επενδύσεις της.

Σε μια εποχή με συνεχείς αλλαγές στις συνθήκες τις αγοράς, Η Loyalty Properties προσφέρει ευελιξία στους πελάτες της με λύσεις ‘Design & Build’ και ‘Build to Suit’. Εδώ ο πελάτης αγοράζει ή μισθώνει ένα επαγγελματικό χώρο αρίστης ποιότητας και τελευταίας τεχνολογίας σύμφωνα με τις δικές του προδιαγραφές εντός προυπολογισμού και χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί.

Παράλληλα προσφέροντας τέτοιες συμφωνίες για pre-let (προ-μίσθωση) και pre-sale (προ-πώλησης) πριν την αποπεράτωση των εργασιών, H Loyalty Properties περιορίζει το επενδυτικό ρίσκο στις κατασκευές της όσο το δυνατόν περισσότερο.

Twitter Follow Facebook