Επαγγελματικοί Χώροι
Η Loyalty Properties αναπτύσσει επαγγελματικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών που απευθύνονται σε επαγγελματίες.

Η Loyalty Properties αναλαμβάνει και έργα ‘Design & Build’ και ‘Build to Suit’ για επαγγελματικούς χώρους (γραφεία, καταστήματα).

‘Build to Suit’

Η ‘Build to Suit’ λύση επιτρέπει στον πελάτη επαγγελματία να αποκτήσει ένα καινούριο υπερσύχρονο επαγγελματικό χώρο σύμφωνα με τις δικές του προδιαγραφές σε συγκεκριμένη τοποθεσία χωρίς εκείνος να χρειάζεται να ασχοληθεί με τη διαδικασία, το κόστος και το χρόνο που απαιτείται για την αγορά του οικοπέδου και την κατασκευή και ιδιοκτησία του ακινήτου.
Η Loyalty Properties θα αναλάβει να εκπληρώσει όλα τα παραπάνω με τους δικούς της επαγγελματίες μηχανικούς και αρχιτέκτονες που σε συνεργασία με τον πελάτη θα σχεδιάσουν και θα κατασκευάσουν τον επαγγελματικό χώρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του και τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας του.

‘Design & Build’

Η ‘Design & Build’ λύση προσφέρει στον πελάτη ένα καινούριο επαγγελματικό χώρο που θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις δικές του προδιαγραφές και που ο πελάτης θα αγοράσει με την περαίωση της κατασκευής.

Twitter Follow Facebook